Formats voor eenmalig onderzoek Iv3 3D door de accountant

De colleges van B&W zijn bij brief van 21 november 2014 geïnformeerd over het beschikbaar komen van een format voor het rapport van bevindingen van de accountant en een format dat gebruikt kan worden in het kader van de opdrachtbevestiging voor het eenmalig onderzoek Iv3 3D.