Doorgeven of veranderen contactgegevens SiSa en/of Iv3

Hier kunt u uw SiSa en/of Iv3 contactgegevens doorgeven en/of wijzigingen in uw contactgegevens.

SiSa- en/of Iv3-contactgegevens doorgeven of veranderen kan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De medeoverheid moet zorgen dat BZK de actuele contactgegevens heeft. Dit zijn gegevens van de contactpersoon die de verantwoordingsinformatie indient en de uploadcodes ‘SiSa- en/of Iv3 contactfunctionaris’ beheert. Zijn er vragen of problemen over Iv3 en/of SiSa? Dan neemt het CBS of het ministerie contact op met deze persoon. De SiSa- en/of Iv3-contactfunctionaris ontvangt automatisch de IBI-nieuwsbrief.

Contactgegevens kunt u alleen aan het ministerie van BZK doorgeven via onderstaand formulier.

Betreft het hier een wijziging of aanmelding nieuw contactpersoon?(verplicht)
Hier kunt u een nieuw contactpersoon melden of oud contactpersoon bij het melden van een wijziging.
Bijvoorbeeld: Postbus 1 0000 KB Oost
Man of vrouw?(verplicht)
Dit veld alleen invullen als er sprake is van een nieuw contactpersoon.
Dit veld alleen invullen als er sprake is van een nieuw contactpersoon.
Het betreft contactpersoons-wijziging voor Iv3 en/of SiSa?(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die u in dit formulier heeft ingevuld om de SiSa of Iv3 functionaris van uw organisatie in onze administratie te kunnen opnemen.

Akkoordverklaring(verplicht)