SiSa 2018

Gemeenten en provincies moeten elk jaar aan de Rijksoverheid melden of en hoe ze het geld hebben besteed. Dit doen zij via de methodiek SiSa (Single information, Single audit). Hier vindt u de stukken voor SiSa 2018.

Verantwoordingslijst SiSa 2018

Om ontvangers te helpen bij het bepalen van de specifieke uitkeringen of de provinciale middelen waarover zij in enig jaar verantwoording moeten afleggen, stelt het ministerie van BZK als service per jaar, aan de hand van informatie van verstrekkers van de uitkeringen, de zogenaamde verantwoordingslijst op. Elke ontvangende medeoverheid kan in de verantwoordingslijst zien over welke specifieke uitkering(en) of provinciale middelen moet worden verantwoord.


De verantwoordingslijst 2018 is te raadplegen via https://teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl.

Tabel van fouten en onzekerheden

De tabel van fouten en onzekerheden is per SiSa 2018 toegevoegd als tabblad bij de SiSa-bijlage op maat die elke medeoverheid met een specifieke uitkering ontvangt van het CBS. De tabel is per SiSa 2018 dan ook niet meer te downloaden als ODS-bestand van deze website. De SiSa-bijlage op maat inclusief tabel van fouten en onzekerheden is omstreeks 15 januari toegezonden aan de medeoverheden die een Specifieke uitkering ontvangen en daarover moeten verantwoorden. De tabel kan onder dezelfde naam / in het zelfde document ingediend worden bij het CBS als de SiSa-bijlage-maat en hoeft per heden niet meer apart te worden ingediend bij het CBS. Er vervalt dus één upload. Er dienen dus per heden 5 in plaats van 6 stukken te worden geüpload bij het CBS. Omdat het onderdeel is van een plausibele (volledige en juiste) aanlevering, zal het ministerie voorlopig wel blijven spreken over 6 stukken tot dat de wijziging goed geïntegreerd is in het aangepaste werkproces.

Invulinstructies bij modelvaststellings- en toekenningsbeschikkingen

Deze invulinstructie leidt u door het proces van het opmaken van een rijksuniforme toekenningsbeschikking voor een specifieke uitkering. Elk invoerveld is voorzien van een toelichting erboven in rood en een of meerdere voorbeelden in zwart.