Formulier voor vragen over SiSa

Heeft u vragen over Single information, Single audit (SiSa)? Gebruik dan het formulier hieronder.

Mogelijke vragen:

  • Hoe moet ik extra regels toevoegen bij de macro-versie?
  • Er zitten fouten in het Excel bestand of de macro-versie?
  • Macro bestand werkt niet
  • Herziene aanleveringen
  • Tabel van fouten en onzekerheden
  • Inloggegevens CBS
  • Aanlevering CBS
  • Controle verklaring
  • Hoe leg ik verantwoording af?

Lees verder over de verantwoordingsmethode SiSa.

group0

Bijvoorbeeld; E27B

Bijvoorbeeld; 01

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die u heeft ingevuld om uw vraag te beantwoorden. Daarna worden ze volgens in de archiefwet tijdelijk bewaard in de daarvoor bestemde archiefsystemen. Deze zijn van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK).

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming middels uw goedkeuring met het vinkje in het formulier, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden en de wettelijke taak als systeemverantwoordelijke vanwege de wettelijke taken die voortkomen uit de wet financiële verhoudingen, het besluit begroting verantwoording, de regeling SiSa, de regeling Iv3 en sectorale wetgeving uit te voeren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Omdat de technische en inhoudelijke beoordeling bij meerdere partijen is belegd om de informatie-uitwisseling en verantwoording die via SiSa en Iv3 plaatsvindt te kunnen uitvoeren, kan uw informatie na beoordeling van de BZK-medewerker met derden worden gedeeld. Dit gebeurt alleen als de technische of inhoudelijke verantwoordelijkheid niet direct bij het ministerie van BZK ligt.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord, worden uw gegevens volgens in de archiefwet opgenomen regelingen tijdelijk bewaard in de daarvoor bestemde archiefsystemen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK).

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *