Formulier voor vragen over SiSa

Heeft u vragen over Single information, Single audit (SiSa)? Gebruik dan het formulier hieronder.

Mogelijke vragen:

  • Hoe moet ik extra regels toevoegen bij de macro-versie?
  • Er zitten fouten in het Excel bestand of de macro-versie?
  • Macro bestand werkt niet
  • Herziene aanleveringen
  • Tabel van fouten en onzekerheden
  • Inloggegevens CBS
  • Aanlevering CBS
  • Controle verklaring
  • Hoe leg ik verantwoording af?

Lees verder over de verantwoordingsmethode SiSa.

Bijvoorbeeld; E27B
Bijvoorbeeld; 01
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die u heeft ingevuld om uw vraag te beantwoorden. Daarna worden ze volgens in de archiefwet tijdelijk bewaard in de daarvoor bestemde archiefsystemen. Deze zijn van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK).

Akkoordverklaring(verplicht)