Technische en procedurele vragen over SiSa

Stel hier uw technische en procedurele vragen betreffende specifieke uitkeringen (SiSa).

Mogelijke vragen:

  • Hoe moet ik extra regels toevoegen bij de macro versie?
  • Er zitten fouten in het Excel bestand of de macro versie?
  • Macro bestand werkt niet
  • Herziene aanleveringen
  • Tabel van fouten en onzekerheden
  • Inloggegevens CBS
  • Aanlevering CBS
  • Controle verklaring
  • Procedure verantwoording

Technische en procedurele vragen over SiSa

Technische- processuele vragen over SiSa

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die u heeft ingevuld om uw vraag te beantwoorden. Daarna bewaren wij ze volgens de archiefwet tijdelijk in de daarvoor bestemde archiefsystemen. Deze zijn van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK).

Akkoordverklaring(verplicht)