Ontwerpbesluit vaststelling bedragen per eenheid provinciefonds 2017

De bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het provinciefonds over 2017 staan in dit ontwerpbesluit.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken vanaf 20 februari 2019 hun zienswijze hierop geven. Daarna worden de bedragen op de gebruikelijke manier vastgesteld. Deze openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) wordt gevolgd op grond van de Financiële-verhoudingswet (art. 9, 2e lid).

Ontwerpbesluit vaststelling bedragen per eenheid provinciefonds 2017 (PDF | 3 pagina's | 366 kB)