Memo - Onderzoek herijking gemeentefonds onderdeel sociaal domein

Uitwerking verdeling beschermd wonen op basis van de bestuurlijke afspraken n.a.v. het Expertiseteam

Memo - Onderzoek herijking gemeentefonds onderdeel sociaal domein (PDF | 7 pagina's | 116 kB)