Nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI) nummer 7

Nieuwsbrief met informatie over het brede terrein van interbestuurlijke informatie.

Inhoud:

  • SiSa - Definitieve versies
  • SiSa - Technische aanpassing bijlage
  • SiSa - Wijzigingen bijlage.