Nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI) nummer 9

Nieuwsbrief met informatie over het brede terrein van interbestuurlijke informatie.

Inhoud:

  • SiSa - Definitieve versie bijlage
  • SiSa - Participatiebudget - WEB middelen
  • IV3 - Veelgestelde vragen - Bundeling inkomensvoorzieningen.