Nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI) nummer 11

Nieuwsbrief met informatie over het brede terrein van interbestuurlijke informatie.

Inhoud:

  • SiSa - Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs
  • SiSa - Bijlage EZ uitkeringen
  • SiSa - Verantwoording Wet educatie beroepsonderwijs G31.