Nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI) nummer 12

Nieuwsbrief met informatie over het brede terrein van interbestuurlijke informatie.

Inhoud:

  • SiSa - Te weinig regels?
  • SiSa - Regeling Buurt, Onderwijs en Sport
  • SiSa - Participatiebudget.