Handreiking kostentoerekening leges en tarieven

De 'Handreiking kostentoerekening leges en tarieven' geeft inzicht in de wijze van doorberekening van kosten in rechten, heffingen en tarieven die maximaal kostendekkend mogen zijn. De handreiking is geschreven voor alle overheidsinstanties of uitvoeringsinstanties van overheidswege die een recht, heffing of tarief in rekening brengen aan een ander.

Handreiking kostentoerekening leges en tarieven (PDF | 236 pagina's | 4,1 MB)