Nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatievoorziening nr 14

De nieuwsbrief IBI brengt informatie over het brede terrein van Interbestuurlijke informatievoorziening. Daar maken SiSa en Iv3 onderdeel van uit.