Nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatievoorziening nr. 16

De nieuwsbrief IBI brengt informatie over het brede terrein van Interbestuurlijke informatievoorziening. Dit
nummer is geheel gewijd aan de invoering van het baten-lastenstelsel bij de SiSa-verantwoording.