Nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatievoorziening nr 18

Nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatievoorziening (IBI). Met in dit nummer: SiSa - Bijlage; SiSa - Kruisjeslijst;
SiSa - Investering Stedelijke Vernieuwing; SiSa - Meer weten? Extra overhedendagen januari.