Nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatievoorziening nr 20

Inhoud:

  • Iv3 - Aanlevering 4e kwartaal 2010
  • Iv3 - Aanlevering 4e kwartaal 2010 (gemeenten)
  • Iv3 - Invullen Iv3-matrix: een tweetal knelpunten (gemeenten en provincies)
  • SiSa - Overhedendagen