Nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatievoorziening nr. 27

Nieuws over Interbestuurlijke Informatievoorziening (IBI). Met in dit nummer: SiSa 2011, SiSa Circulaire en SiSa 2010.