Nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI) nummer 28

De nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI) nummer 28 gaat over het brede terrein van interbestuurlijke informatie.