Nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI) nr. 35

Nieuwsbrief met informatie over het brede terrein van interbestuurlijke informatie.

Inhoud:

  • Heraanleveringen CJG (H10) niet noodzakelijk voor 15 juli 2012
  • Verwerking accountantsverklaring bij heraanleveringen
  • Tabel van fouten en onzekerheden op website is juiste versie