Nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI) nr. 37

Nieuwsbrief met informatie over het brede terrein van interbestuurlijke informatie.

Inhoud:

  • Plaatsing SiSa-2012 stukken op de website.
  • Concept SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie 2013.
  • Vacature beleidsmedewerker project SiSa (detachering/jaarcontract).