Nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI) nr. 38

Nieuwsbrief met informatie over het brede terrein van interbestuurlijke informatie.

Inhoud:

  1. Bijgestelde versie verantwoordingslijst: nu versie 20 december 2012.
  2. Nieuwe SiSa webapplicatie verantwoordingslijst online.
  3. Antwoorden op veelgestelde vragen over de verantwoordingslijst.
  4. Afzonderlijke herziene aanleveringen BDU CJG/H10 NIET nodig.
  5. Nog geen vaststellingen over 2011.

Bijlage: Handleiding.