Nieuwsbrief IBI, nummer 39

In deze nieuwsbrief:

1. SiSa-stukken 2012 te downloaden
2. Verantwoordingslijst 2012 voor aanlevering 15 juli 2013 definitief
3. Eerste concept format SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 beschikbaar