Nieuwsbrief IBI, nummer 40

Dit is de veertigste nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van interbestuurlijke informatie.