Nieuwsbrief IBI, nummer 42

In deze nieuwsbrief:

  1. Invullen SiSa-bijlage 2012 voor SZW-regelingen
  2. Indienen SiSa-bijlage 2012 bij CBS mogelijk
  3. Afstemmen beschikkingsnummers E27B met Provincie Zuid-Holland
  4. Eindrapport ‘Inventarisatie inbedding SiSa-systematiek (Ernst & Young) beschikbaar