Nieuwsbrief IBI, nummer 44

In deze nieuwsbrief:

  1. Nieuwe indicator participatiebudget in 2e concept SiSa bijlage 2013
  2. Overige wijzigingen 2e concept SiSa bijlage 2013
  3. Steeds meer medeoverheden plausibel bij 1e aanlevering SiSa
  4. Wijzigingen procedure Informatie voor derden (IV3)
  5. Workshop SiSa voor starters