Nieuwsbrief IBI, nummer 48

In deze nieuwsbrief:

  1.  Aanvullende Iv3-posten in het kader van het verplicht schatkistbankieren
  2. Niet afwijken van indicatoren in de SiSa-bijlage 2013
  3. Accountantscontrole bij uitvoering door een derde organisatie
  4. Indicator C7C/011 SiSa-bijlage-op-maat