Nieuwsbrief IBI, nummer 49

In deze nieuwsbrief:

1. Controle juistheid gegeven SiSa en/of Iv3 contactpersoon

2. Aankondiging wijzigingen Iv3

3. Indienen SiSa-bijlage 2013 bij CBS

4. Invullen SZW-regelingen A-variant

5. Onduidelijkheid invullen van uitvoeringskosten/ PEAT kosten E3

6. Herinnering nieuwe werkwijze bij correcties en/of aanvullingen (voorheen procedure herziene aanlevering)

7. Regiodagen gemeentefinanciën 2014

8. Terugblik bijspijkerworkshop SiSa contactpersonen