Nieuwsbrief IBI, nummer 51

In deze nieuwsbrief:

  1. SiSa-stukken 2014
  2. Verantwoordingslijst SiSa 2014
  3. Concept SiSa-bijlage 2014
  4. Iv3, Informatie voor derden
  5. Gemeente van de toekomst
  6. Congres ‘Decentralisaties in Uitvoering’
  7. Workshop voor Gemeenschappelijke Regelingen.
  8. Terugblik workshop SiSa voor starters 10 oktober
  9. Vaststelling specifieke uitkering 2013
  10. Vernieuwing BBV