Nieuwsbrief IBI, nummer 52

In deze nieuwsbrief:

  1. Fijne feestdagen
  2. SiSa 2014
  3. Iv3-informatie voor derden
  4. Controle juistheid gegevens SiSa- en/of Iv3-contactpersoon
  5. Financiële kengetallen
  6. Artikel 12-aanvragen
  7. Kennisbank BZK online
  8. Evenementen en congressen