Nieuwsbrief IBI Nummer 56

In deze nieuwsbrief:

  1. Begrotinganalyse 2015 voor gemeente beschikbaar
  2. Controle juistheid gegevens SiSa en/of Iv3 contactpersoon
  3. Indienen SiSa-bijlage 2014 bij het CBS
  4. SiSa verantwoording 2014 SZW-regeling A-variant
  5. Terugblik Netwerkmiddag SiSa en Iv3
  6. Regiodagen Gemeentefinanciën 2015