Nieuwsbrief IBI nr. 57

In deze nieuwsbrief:

  1. Meicirculaires online
  2. Financiën gemeenten en provincies nieuwe plek op rijksoverheid.nl
  3. Vereenvoudiging uitkeringenstelsel Rijk – decentrale overheden
  4. Attendering aanlevering SiSa / Iv3 verslagjaar 2014
  5. Herinnering Regiodagen Gemeentefinanciën 2015
  6. Succesvolle Regionale Inkoopdagen Sociaal Domein