Nieuwsbrief IBI nummer 59

In deze nieuwsbrief:

  1.  Prinsjesdag en de septembercirculaires
  2. Concept wijzigingsbesluit BBV
  3. Aanlevering SiSa 2014 en Iv3 2014Proces toelichting vaststelling specifieke uitkering 2014
  4. Opleverdata conceptstukken SiSa 2015
  5. Workshop SiSa voor starters oktober 2015
  6. Aanpassing op website WOZ-waarde