Nieuwsbrief IBI nummer 62

In deze nieuwsbrief:

 • Terug- en vooruitblik
 • Decembercirculaires
 • SiSa 2015
  • SiSa-bijlage op maat
  • Verantwoorden NSL (E11/E11B) in 2015
  • Verantwoorden BDU (E27B) in 2015
 • Artikel 12-aanvragen
 • Sociale top 2015 inspiratie op 54 locaties in Zwolle