IBI-Nieuwsbrief nummer 65

In deze nieuwsbrief:

 • Wijzigingsbesluit BBV gepubliceerd
 • SiSa-berichten
  • Indienen SiSa-bijlage 2015 bij het CBS
  • Terugblik SiSa workshop voor starters
  • Invullen SZW-regelingen
  • Herhalingsbericht netwerkmiddag Iv3 en SiSa
 • Controle juistheid gegevens SiSa en/of Iv3 contactpersoon
 • Aanlevering Iv3 gegevens 1e kwartaal 2016
 • De accountmanagers van het OTAV
 • Twitter Regiodagen Gemeentefinanciën 2016
 • Kijktip! Animatie gemeentefonds
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanaf april