IBI-Nieuwsbrief nummer 67

Dit is de nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI), nummer 67.

In deze nieuwsbrief:

  1. Meicirculaire online
  2. Attendering aanlevering SiSa / Iv3 verslagjaar 2015
  3. Ministeriële regeling Iv3
  4. Landelijke voorziening WOZ
  5. Regiodagen Gemeentefinanciën 2016 volgeboekt