Nieuwsbrief IBI nummer 74

Nieuwsbrief over het brede terrein van interbestuurlijke informatie.

In deze nieuwsbrief:

  1. SiSa workshop voor starters
  2. Informatie voor derde (Iv3)
  3. Netwerkbijeenkomst SiSa en Iv3
  4. Twitter Regiodagen Gemeentefinanciën 2017