IBI-nieuwsbrief nummer 75

Nieuwsbrief over het brede terrein van interbestuurlijke informatie.

In deze nieuwsbrief:

 1. Attendering aanlevering SiSa / Iv3 verslagjaar 2016
 2. SiSa berichten
  1. Indienen SiSa-bijlage 2016 bij het CBS
  2. SiSa OCW
  3. Invullen en controleren SZW regelingen
 3. Aanleveringen Iv3 1e kwartaal
 4. Terugblik Netwerkmiddag SiSa/Iv3
 5. Aankondiging meicirculaire
 6. Regiodagen Gemeentefinanciën 2017