IBI-nieuwsbrief nummer 79

Nieuwsbrief met informatie over het brede terrein van interbestuurlijke informatie.

In deze nieuwsbrief:

 • Interbestuurlijk programma (IBP)
 • Tussentijdse circulaire
 • SiSa definitieve stukken 2017
 • Overzicht Specifieke uitkeringen (OSU) 2017
 • SiSa workshop voor starters dit voorjaar!
 • Uitkoopregeling woningen onder Hoogspanningslijnen
 • Aanleverdata Iv3 4e kwartaal
 • Extra tabblad Iv3
 • Checkpunten bij de JAARSTUKKEN 2017 vernieuwing BBV
 • Aanpassingen regelgeving
 • Regiodagen Gemeentefinanciën 2018
 • Evaluatie ICL-bijdrage Lelystad