IBI-Nieuwsbrief nummer 82

Nieuwsbrief over het brede terrein van interbestuurlijke informatie.

In deze nieuwsbrief:

  • Aankondiging meicirculaire 2018
  • Evaluatie verdeelmodellen sociaal domein
  • Attendering levering SiSa en Iv3
  • Aanlevering Iv3 1e kwartaal
  • Gebruik van uw gemeentelijke/provinciale IV3-data
  • Regiodagen Gemeentefinanciën 2018
  • Pilot sociaal domein
  • SiSa-bericht van OCW/DUO over regeling D1A
  • Artikel BNG Magazine