Decembercirculaire gemeentefonds 2018

De decembercirculaire 2018 bevat informatie over de gemeentefondsuitkeringen over met name 2018. In de circulaire zijn de mutaties opgenomen die zich in het gemeentefonds hebben voorgedaan na het verschijnen van de septembercirculaire 2018.

Rekenbestanden in ODS

Met ingang van de septembercirculaire 2017 worden de rekenbestanden conform de richtlijnen van de Rijksoverheid alleen nog aangeboden in ODS-formaat (Open Document Spreadsheet). De rekenbestanden zijn geschikt voor gebruik vanaf Excel 2013.

Bij de publicatie van de meicirculaire 2017 zijn daarnaast andere programma’s genoemd die de rekenbestanden in ODS-formaat kunnen lezen.