Nota procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie

Dit is de definitieve nota procedure verantwoordinginformatie SiSa 2019, waarin de procedure rond de SiSa verantwoording over het jaar 2019 wordt toegelicht, op grond van artikel 4 van de Regeling informatieverstrekking SiSa. Deze regeling van informatieverstrekking wordt tot op heden jaarlijks geüpdatet.