Meicirculaire provinciefonds 2020

De meicirculaire 2020 informeert de provincies over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen uit het provinciefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de provincies van belang zijn.

In bijlage 6 van de meicirculaire 2020 is 1 van de tabellen weggevallen. Omdat in deze circulaire geen sprake is van wijzigingen in de decentralisatie-uitkeringen voor 2019, vindt u een volledig overzicht in bijlage 6 van de decembercirculaire 2019.

Meicirculaire provinciefonds 2020 (PDF | 70 pagina's | 31 kB)