Decembercirculaire provinciefonds 2020

De decembercirculaire 2020 informeert de provincies over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen uit het provinciefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het aanvullende pakket compensatie medeoverheden december 2020 in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Parallel aan het uitkomen van deze circulaire is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de provincies van belang zijn.

Decembercirculaire provinciefonds 2020 (PDF | 48 pagina's | 588 kB)