Decembercirculaire provinciefonds 2021

De decembercirculaire 2021 informeert de provincies over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen uit het provinciefonds voor het jaar 2021. De circulaire bevat ook informatie over de verdeling van diverse aanvullende maatregelen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor medeoverheden. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de provincies van belang zijn.

Decembercirculaire provinciefonds 2021 (PDF | 34 pagina's | 764 kB)