Definitief - Nota procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie

Dit is de definitieve nota procedure verantwoordinginformatie SiSa 2021. Op grond van artikel 4 van de Regeling informatieverstrekking SiSa wordt hierin de procedure rond de SiSa verantwoording over het jaar 2021 toegelicht.