Meicirculaire provinciefonds 2022

De meicirculaire 2022 informeert de provincies over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen uit het provinciefonds voor de jaren 2022 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de provincies van belang zijn.

Meicirculaire provinciefonds 2022 (PDF | 62 pagina's | 670 kB)