Kamerbrief heroverweging financiële verhoudingen en herijking gemeentefonds

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds.

Kamerbrief heroverweging financiële verhoudingen en herijking gemeentefonds (PDF | 5 pagina's | 253 kB)