Aanbiedingsbrief bij septembercirculaires 2020 gemeentefonds en provinciefonds

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de septembercirculaire 2020 voor het gemeentefonds en provinciefonds. De septembercirculaires 2020 geven een actueel beeld over de gemeente- en provinciefondsuitkeringen voor 2020 en verder, gebaseerd op de Miljoenennota 2021 van het Rijk.

Aanbiedingsbrief bij septembercirculaires 2020 gemeentefonds en provinciefonds (PDF | 1 pagina | 94 kB)