Budgetoverzicht vanaf 2004 - informatie voor gemeenten

In een alfabetisch overzicht per gemeente zijn de budgetten en uitgaven voor WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en participatiebudget vanaf 2004 op een rij gezet.