Overzicht onderdelen onderzoek gemeentefonds

Het gemeentefonds wordt opnieuw ingedeeld. Hoe dit opgedeeld gaat worden, wordt nu onderzocht. Bekijk in het overzicht welke onderdelen van het gemeentefonds in de onderzoeken vallen.